Szybki kontakt
wiejskistragan@gmail.pl


tel. 733 771 885
  Regulamin

  Regulamin sklepu internetowego

  Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie internetowym wiejskistragan.pl prowadzonym pod adresem internetowym www.wiejskistragan.pl oraz zasady dostawy zakupionych towarów do klienta.
  2. Złożenie przez klienta zamówienia na stronie wiejskistragan.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad
  3) Sklep wiejskistragan.pl prowadzony jest przez: Wiejski Stragan Sebastian Lipski Dziarnówko 25, 14-200 Iława , NIP: 744-161-14-17

  Zakupy

  1. Działalność Sklep internetowy "wiejskistragan.pl" prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.wiejskistragan.pl .
  2. Obszar działania  wiejskistragan.pl umożliwia transport wybranych pozycji asortymentu na terenie Trójmiasta i okolic za pośrednictwem samochodów firmowych.
  3. Oferta Handlowa Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez wiejskistragan.pl do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.
  4. Ceny Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie internetowej wiejskistragan.pl są cenami brutto VAT, wyrażonymi w złotych polskich.
  5. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy. 
  6. Dostawa i koszty dostawy Produkty oferowane na stronie wiejskistragan.pl dostarczane są za pośrednictwem samochodów firmowych. Koszt dostawy na terenie Gdyni nie jest uzależniony od wysokości zamówienia i wynosi 3 złote brutto.Wszystkie dostawy są dostawami pobraniowymi co oznacza iż płatność następuję przy odbiorze towaru.

  ZAMÓWIENIE KLIENTA

  1. Składanie i akceptacja zamówienia Zamówienie składa się wybierając z asortymentu znajdującego się na stronie internetowej wiejskistragan.pl. Po dodaniu produktów do koszyka, akceptacja zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Do kasy" a następnie "Zakończ". Realizacja zamówienia możliwa jest tylko po wcześniejszej rejestracji Klienta na stronie wiejskistragan.pl. Rejestracja wymaga podania danych osobowych, adresu, numeru telefonicznego oraz adresu e-mail.
  2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia Przyjęcie zamówienia Klienta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w żądanym terminie lub w przypadku braków w asortymencie Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie.
  3. Dni wolne wiejskistragan.pl nie realizuje zamówień w niedziele i dni świąteczne. wiejskistragan.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie technicznej możliwości zarezerwowania terminu dostawy.
  4. Odmowa realizacji zamówień wiejskistragan.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach: a) Istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej zamówienie b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez wiejskistragan.pl za wymagające potwierdzenia w sytuacji konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych towarów c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu

  PŁATNOŚCI

  1. Sposoby płatności. Możłiwe sposoby płatności: tylko gotówka przy odbiorze.
  2. Rozliczanie niedopłat lub nadpłat wiejskistragan.pl oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze (niepaczkowane, świeżo przygotowane przed dostawą). Wskazane przez Klienta wagi tych produktów są wagami orientacyjnymi, a pracownicy wiejskistragan.pl dołożą wszelkich starań aby finalne wagi zamówionych artykułów były maksymalnie zbliżone do tych orientacyjnych. Jeśli finalna waga paczki będzie się różnić o więcej niż 25% od zamówienia, Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi. Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT lub paragonie. Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę.
  3. Faktura a) Do zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon potwierdzenie dokonania zakupów, obejmujące dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia wiejskistragan.pl do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. b) Aby otrzymać fakturę VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym nazwę firmy oraz NIP.
  4.  Prawo odstąpienia od umowy a) Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. b) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. c) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować wiejskistragan.pl. (Proszę wpisać imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną). d) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. e) W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. f) W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. g) Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  REKLAMACJE I ZWROTY

  1. W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 3 dni od dostarczenia zamówienia. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z wiejskistragan.pl mailowo lub telefonicznie.
  2. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
  3. Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta .
  4. Sklep wiejskistragan.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  5. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej wiejskistragan.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.


  DOSTAWA

  1. Dostawca Dostawca zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru.
  2. Nieobecność klienta W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego w trakcie składania zamówienia adresem dostawy we wskazanym dniu zgodnym z harmonogramem dostawy, pracownik wiejskistragan.pl podejmie próbę kontaktu z klientem telefonicznie. Jeśli ustalony zostanie nowy termin dostawy, zamówienie zostanie dostarczone ponownie w nowym wyznaczonym terminie. W takim wypadku Klient zostanie obciążony podwójną opłatą za transport. wiejskistragan.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (produktu łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient nie może odmówić ich przyjęcia z tego powodu bez zapłaty ceny sprzedaży.
  3. Odmowa przyjęcia zamówienia Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji Klient korzystający z usług wiejskistragan.pl ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. NaturalneWedliny.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.
  2. Dostarczenie wiadomości email NaturalneWedliny.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.
  3. Refundacje W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu NaturalneWedliny.pl dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane mailowo przez Klienta.
  4. Dane osobowe a) Rejestrując się w serwisie wiejskistragan.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Wiejski Stragan Sebastian Lipski Dziarnówko 25, 14-200 Iława jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem. b) Administratorem Danych Osobowych jest Wiejski Stragan Sebastian Lipski Dziarnówko 25, 14-200 Iława. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. c) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania. d) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej wiejskistragan.pl po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji. wiejskistragan.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania. e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie emaili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie

  Regulamin określa zasady zakupów w sklepie wiejskistragan.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

  ...jest pusty

  Szukaj

  Wpisz szukany produkt


  Wyszukiwanie zaawansowane